REHABILITATSIOONITEENUS

Rehabilitatsiooniteenus

on sotsiaalteenus, mille eesmärk on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

 

Laste puhul

on rehabilitatsiooni eesmärgiks tingimuste loomine mitmekülgseks arenguks, hariduse omandamiseks ja pere toetamiseks.

 

Meie keskuse rehabilitatsiooniteenuse sihtrühma kuuluvad:

 • Puude raskusastet taotlevad või puuet omavad kuni 18 aastased isikud.

Meil osutatavad rehabilitatsiooniteenused on:

1) rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniplaani koostamine;

 

2) rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine;

 

3) rehabilitatsiooniplaani järgsete teenuste pakkumine.

 

4) füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);

 

5) sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

 

6) eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

 

7) logopeedi teenus (individuaalne, perele ja grupile).

 

8) koostöös Saaremaa Perenõuandlaga psühholoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine).

 

Teenuseid osutatakse aadressil Rootsi tn 7, Kuressaares, hoone esimesel korrusel, ratastooliga pääseb majja.Tulla saab kas autoga või jala.  Autoga tulles saab auto parkida peaukse ette tänavale. Kliendi kodus teenust ei osutata.

 

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks:

 

Tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse ja täita taotlus.

Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/) ja Sotsiaalministeeriumi (https://www.sm.ee/et/puudega-laps-0) kodulehekülgedel.

 

Täidetud taotlus saata posti-, e- posti teel või tuua elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusametisse.

 

Nii plaani koostamiseks kui teistele teenustele saamiseks tuleb end eelnevalt registreerida järjekorda, mida saab teha tel: 4533779, 56667570, email: janne.tamm@kuressaare.ee või kohale tulles aadressil Tolli 11, Kuressaare.

 

Registreerides end järjekorda antakse teile ülevaade teenusega seonduvast  ja juhised edaspidiseks toimetamiseks.

Rehabilitatsiooni meeskonda kuuluvad:

 • Liia Toom – õendus, tegevusteraapia
 • Ülle Saar – psühholoogia
 • Triin Nirgi  – pediaatria
 • Kadri Rõõm – füsioteraapia
 • Janne Tamm – eripedagoogika, sotsiaaltöö
 • Kerli Remmelgas – eripedagoogika, loovteraapia
 • Jana Lau – eripedagoogika, logopeedia
 • Reet Saulin – eripedagoogika, logopeedia
 • Jana Hõlpus- eripedagoogika
 • Janne Traumann- eripedagoogika
 • Eda Põld – eripedagoogika

Kuressaare Perekodu | Tel: 56667570 | E-mail: janne.tamm@kuressaare.ee